Η εταιρεία  ALFA δημιουργήθηκε  τον  Μάιο  του 2004 με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες  των πελατών  της,  επιχειρηματιών  
εταιρειών   καταστημάτων,   σε   δραστηριότητες   έντυπης  υλης ήχου  και εικόνας . 
Η  διαφορετικότητα  της  εταιρείας  ALFA  έγγυται  στις  έξυπνες ιδέες  των  στελεχών  της  προς την προβολή,  παρουσίαση των 
εταιρειών  των  πελατών  της ,  καθώς  επίσης  και   στο  χαμηλό κόστος. 
Οι αυξανόμενες ανάγκες σας σε  συνάρτηση  με την προσωπική μας σχέση μας οδήγησαν να γίνουμε  πιο σίγουροι, πιο ανανεωμένοι
και ακόμα πιο... προχωρημένοι.
 
Πρωταρχικός στόχος  της  εταιρείας είναι  η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες της
σημαντικά  οικονομικά και  ανταγωνιστικά οφέλη από τη χρήση των εναλακτικών τρόπων  υπηρεσιών. 
Στη  σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων  η μικρότερη δυνατή  επένδυση  πρέπει να αποδίδει το  μέγιστο  δυνατό  αποτέλεσμα, κάτι  
που  μόνο η  ολοκληρωμένη  μελέτη  και  ο  κατάλληλος σχεδιασμός μπορούν να το πετύχουν. 
Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες  ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες σε προϊόντα υψηλής ποιότητας.